Diakonia Słowa

Odpowiedzialni w DK:

Magdalena i Adam Pietrasiak
tel.  503-907-879

Diakonia Słowa dba o to, aby słowo pisane czy drukowane docierało we właściwym czasie do wszystkich rodzin naszej wspólnoty.

W Diakonii Słowa można zamawiać "Domowy Kościół – List do wspólnot rodzinnych", który jest pismem formacyjno-informacyjnym dla członków DK. Ponadto można nabywać wiele pozycji z biblioteczki DK takich jak: DK Pierwszy Rok Pracy, DK Drugi Rok Pracy, Dialog Małżeński, Modlitwa Małżonków, Zobowiązania, Zasady Domowego Kościoła, Spotkanie w kręgu, Spotkanie z Panem itd.
W Diakonii Słowa (bezpośrednio lub poprzez animatorów) można zamawiać archiwalne numery Listu oraz wszelkie książki formacyjne wydane przez Ruch Światło-Życie.

Można też zamawiać materiały formacyjne i inne książki bezpośrednio w Wydawnictwie Światło-Życie:

www.wydawnictwo-oaza.pl